PZP pre nákladné auto: Ako vybrať správne poistenie pre vaše vozidlo

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je základným typom poistenia, ktorý musí mať každý vlastník motorového vozidla, vrátane nákladných áut. Toto poistenie chráni tretie osoby pred škodou spôsobenou v dôsledku nehody, za ktorú nesie zodpovednosť vlastník vozidla. V tomto článku sa pozrieme na PZP pre nákladné auto, jeho dôležité charakteristiky a aspekty, ktoré by ste mali zvážiť pri výbere správneho poistenia.

Charakteristiky PZP pre nákladné auto

PZP pre nákladné auto sa líši od poistenia pre osobné automobily z niekoľkých dôvodov:

 • Vyššie limity poistného krytia: Nákladné auto môže spôsobiť väčšiu škodu ako osobné auto, preto je dôležité, aby malo adekvátne poistné krytie na pokrytie škôd spôsobených tretím stranám.
 • Rôzne typy nákladných áut: Na trhu sú rôzne typy nákladných áut, od malých dodávok až po veľké ťahače. Každý typ vozidla má svoje špecifické požiadavky na poistenie, ktoré musí byť zohľadnené pri výbere PZP.
 • Profesionálne využitie: Nákladné auto sa zvyčajne používa na podnikanie alebo prepravu tovaru. Preto musí PZP zohľadňovať riziká spojené s profesionálnym využitím vozidla, ako sú väčšia pravdepodobnosť nehôd alebo škôd na tovare.

Ako vybrať správne PZP pre nákladné auto

Pri výbere PZP pre nákladné auto by ste mali zohľadniť tieto aspekty:

 • Porovnanie ponúk: Na trhu je mnoho poisťovní, ktoré ponúkajú PZP pre nákladné auto. Je dôležité porovnať ich ponuky, aby ste našli najlepšiu cenu a podmienky, ktoré vyhovujú vašim potrebám. Využite PZP kalkulačku alebo online PZP porovnanie na webových stránkach rôznych poisťovní.
 • Poistné krytie: Zabezpečte, aby vaše PZP krylo dostatočne vysoké limity na pokrytie škôd spôsobených tretím stranám. Overte si, či poistné krytie zodpovedá zákonným požiadavkám a úrovni rizika spojeného s vaším typom nákladného vozidla.
 • Poistné podmienky: Prečítajte si pozorne poistné podmienky a zistite, aké sú výluky a obmedzenia vášho PZP. V niektorých prípadoch môže byť PZP neplatné, ak ste napríklad prekročili maximálnu povolenú hmotnosť nákladu.
 • Prémie a zľavy: Zistite, ako sa vypočítavajú prémie a aké zľavy môžete získať. Niektoré poisťovne ponúkajú zľavy pre bezpečnostné opatrenia, ako sú GPS sledovacie zariadenia alebo parkovacie asistenty. Tiež zvážte, či si môžete dovoliť vyššiu spoluúčasť, čo môže znížiť vašu prémiovú platbu.
 • Asistenčné služby: Zvážte, či poisťovňa ponúka asistenčné služby, ako sú technická pomoc na ceste, náhradné vozidlo alebo odtah vozidla. Tieto služby môžu byť veľmi užitočné, najmä v prípade, že váš nákladný automobil je nevyhnutný pre váš podnik.
 • Skúsenosti a spokojnosť zákazníkov: Informujte sa o skúsenostiach a spokojnosti zákazníkov s konkrétnou poisťovňou. Overte si, ako poisťovňa rieši nároky na poistné plnenie a aký je postup pri riešení problémov alebo sťažností.

PZP pre nákladné auto je nevyhnutným poistením, ktoré chráni tretie strany pred škodou spôsobenou v dôsledku nehody, za ktorú nesie zodpovednosť vlastník vozidla. Pri výbere správneho PZP pre nákladné auto je dôležité zohľadniť rôzne faktory, ako sú cena, poistné krytie, podmienky, prémie, asistenčné služby a spokojnosť zákazníkov.

Porovnávaním ponúk od rôznych poisťovní a starostlivým preskúmaním poistných podmienok môžete nájsť PZP, ktoré najlepšie vyhovuje vaššim potrebám a zabezpečí adekvátnu ochranu pre vaše nákladné auto. Nezabudnite sledovať možnosti zliav a zvážte pridanú hodnotu, ktorú môžu poskytnúť asistenčné služby.

Dôležité tipy pri výbere PZP pre nákladné auto

 • Udržujte svoje vozidlo v dobrom technickom stave: Uistite sa, že váš nákladný automobil je vždy v optimálnom technickom stave. Týmto spôsobom môžete minimalizovať riziko nehôd a znižovať náklady na poistné prémie.
 • Bezpečnostné opatrenia: Investujte do bezpečnostných opatrení pre svoje nákladné auto, ako sú GPS sledovacie zariadenia, parkovacie asistenty alebo moderné brzdové systémy. Tieto opatrenia môžu zlepšiť bezpečnosť vozidla a zvýšiť šance na získanie zliav na poistné prémie.
 • Dôkladný výber vodičov: Zamestnávajte len skúsených a spoľahlivých vodičov s dobrými jazdnými záznamami. Vodiči s dlhodobým záznamom bez nehôd môžu mať pozitívny vplyv na cenu vašej poistnej prémie.
 • Pravidelná kontrola vozidla: Plánujte pravidelné technické kontroly a údržbu svojho nákladného auta. Preventívne opatrenia a starostlivosť o vozidlo môžu predchádzať drahým opravám a znižovať riziko nehôd.
 • Spolupráca s odborníkmi: V prípade nejasností alebo otázok týkajúcich sa PZP pre nákladné auto sa obráťte na odborníka na poistenie alebo právnika. Títo profesionáli vám môžu poskytnúť cenné rady a pomôcť vám vybrať najlepšie poistenie pre vaše vozidlo.

PZP pre nákladné auto je základným poistením, ktoré chráni tretie strany pred škodou spôsobenou nehodou. Vyberanie správneho PZP pre vaše nákladné auto zohľadňujúc všetky uvedené aspekty vám pomôže zabezpečiť, že váš podnik bude chránený pred nečakanými nákladmi a zodpovednosťou v prípade nehody.

Kúpno-predajná zmluva auta: Všetko, čo potrebujete vedieť

Kúpno-predajná zmluva auta je právny dokument, ktorý zaznamenáva dohodu medzi kupujúcim a predávajúcim o prevedení vlastníctva motorového vozidla. Táto zmluva je dôležitá, pretože chráni práva a záujmy oboch strán a slúži ako dôkaz o transakcii. V tomto článku sa pozrieme na to, čo by malo obsahovať kúpno-predajná zmluva auta, ako aj na niektoré dôležité aspekty, ktoré by ste mali zvážiť pri jej príprave a podpise.

Základné prvky kúpno-predajnej zmluvy auta

Kúpno-predajná zmluva auta by mala obsahovať tieto základné prvky:

 • Údaje o kupujúcom a predávajúcom: Mená, adresy, rodné čísla (alebo iný identifikačný údaj) a kontaktné údaje oboch strán.
 • Popis vozidla: Značka, model, rok výroby, identifikačné číslo vozidla (VIN), evidenčné číslo, počet najazdených kilometrov a farba vozidla.
 • Cena vozidla: Celková kúpna cena vozidla, vrátane akýchkoľvek zliav alebo úprav.
 • Spôsob platby: Detaily o tom, ako bude kupujúci platiť za vozidlo, napríklad hotovosťou, bankovým prevodom alebo splátkami.
 • Dátum prevodu vlastníctva: Dátum, kedy bude vlastníctvo vozidla prevedené z predávajúceho na kupujúceho.
 • Podmienky záruky: Informácie o tom, či je vozidlo predávané so zárukou a ak áno, aké sú podmienky tejto záruky.
 • Oznámenie o stave vozidla: Vyhlásenie predávajúceho o stave vozidla, vrátane akýchkoľvek známych problémov alebo opráv, ktoré sú potrebné.

Dôležité aspekty kúpno-predajnej zmluvy auta

 • Kontrola vozidla: Pred podpisom kúpno-predajnej zmluvy je dôležité, aby kupujúci dôkladne skontroloval vozidlo, aby sa uistil, že je v opísanom stave a spĺňa jeho očakávania. V prípade potreby by mal kupujúci zvážiť nezávislé odborné posúdenie vozidla, aby zistil akékoľvek skryté problémy alebo chyby.
 • Odpovednosť za opravy a údržbu: Kúpno-predajná zmluva by mala jasne stanoviť, ktorá strana je zodpovedná za akékoľvek opravy alebo údržbu vozidla pred jeho prevodom. Zvyčajne je predávajúci zodpovedný za udržiavanie vozidla v dobrom stave až do dátumu prevodu vlastníctva.
 • Preberanie vozidla: Zmluva by mala uvádzať, kedy a kde sa uskutoční preberanie vozidla a kto zabezpečí prenos vozidla medzi stranami.
 • Vyriešenie sporov: V prípade nedorozumení alebo sporov týkajúcich sa kúpno-predajnej zmluvy auta je dôležité mať v zmluve ustanovenia o riešení sporov, napríklad prostredníctvom mediácie alebo súdneho konania.
 • Príslušné právne predpisy: Kúpno-predajná zmluva auta by mala byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi, ktoré sa týkajú predaja a prevodu motorových vozidiel. Mali by ste sa poradiť s právnikom alebo odborníkom na právne otázky, aby ste sa uistili, že zmluva je v súlade so zákonom.
 • Zmena údajov v technickom preukaze: Po prevode vlastníctva vozidla je potrebné zmeniť údaje v technickom preukaze vozidla. Kupujúci by mal túto zmenu uskutočniť čo najskôr, aby sa predišlo možným problémom v budúcnosti.

Kúpno-predajná zmluva auta je dôležitý právny dokument, ktorý chráni práva a záujmy kupujúceho a predávajúceho pri prevedení vlastníctva vozidla. Zmluva by mala obsahovať všetky základné prvky, ako sú údaje o stranách, popis vozidla, cena, spôsob platby, dátum prevodu vlastníctva a podmienky záruky.

Pred podpisom kúpno-predajnej zmluvy je dôležité dôkladne skontrolovať vozidlo a zvážiť všetky relevantné aspekty, ako sú odpovednosť za opravy a údržbu, preberanie vozidla a iné.

PZP pre motorku: Ako si vybrať správne poistenie pre váš motocykel či skúter

Bezpečnosť na cestách je kľúčová pre všetkých účastníkov cestnej premávky, a to platí aj pre majiteľov motoriek. Povinné zmluvné poistenie (PZP) je zákonnou požiadavkou pre všetky druhy motorových vozidiel, vrátane motoriek a skútrov. V tomto článku sa pozrieme na to, ako si vybrať správne PZP pre váš motocykel alebo skúter a na čo by ste mali pri výbere poistenia dbať.

Prečo je PZP dôležité pre majiteľov motoriek a skútrov?

PZP je dôležité pre majiteľov motoriek a skútrov z viacerých dôvodov:

 • Zákonná povinnosť: PZP je povinné pre všetkých majiteľov motorových vozidiel, vrátane motoriek a skútrov. Jazda bez platného PZP je trestným činom a môže viesť k pokutám a iným sankciám.
 • Finančná ochrana: PZP chráni majiteľov motoriek a skútrov pred finančnými nárokmi tretích osôb v prípade dopravnej nehody, za ktorú nesú zodpovednosť. To zahŕňa náklady na opravy, liečbu zranení a ďalšie náklady spojené s nehodou.
 • Pokoj mysle: PZP poskytuje majiteľom motoriek a skútrov pokoj mysle, pretože vedia, že sú chránení pred finančnými následkami nehôd.

Ako si vybrať správne PZP pre váš motocykel alebo skúter

Pri výbere PZP pre váš motocykel alebo skúter by ste mali zvážiť nasledujúce faktory:

 • Porovnanie ponúk: Využite online nástroje na porovnanie PZP, aby ste našli najlepšiu ponuku pre váš motocykel alebo skúter. Môžete tiež získať cenové ponuky od rôznych poisťovní a porovnať ich medzi sebou.
 • Typ motocykla alebo skútra: Poistné sadzby sa môžu líšiť v závislosti od typu motocykla alebo skútra, jeho výkonu a ďalších faktorov. Uistite sa, že vaše PZP je prispôsobené vášmu konkrétnemu modelu.
 • Poistné limity a spoluúčasť: Skontrolujte, aké sú poistné limity a spoluúčasť v rámci PZP ponuky. Vyššie poistné limity poskytujú väčšiu finančnú ochranu, ale môžu zvýšiť cenu poistky. Spoluúčasť je suma, ktorú musíte zaplatiť pri nároku na poistné plnenie. Vo všeobecnosti platí, že nižšia spoluúčasť zvyšuje cenu poistky, zatiaľ čo vyššia spoluúčasť ju znižuje.
 • Bonusy a zľavy: Pri výbere PZP pre váš motocykel alebo skúter sa oplatí zistiť, či poisťovňa ponúka nejaké bonusy alebo zľavy, napríklad za beznehodový priebeh, skúsenosti v jazde alebo účasť na bezpečnostných kurzoch.
 • Asistenčné služby: Niektoré poisťovne ponúkajú v rámci PZP aj asistenčné služby, ako napríklad technickú pomoc pri poruche, dopravu do servisu alebo zabezpečenie náhradného vozidla. Tieto služby môžu byť užitočné v prípade nehody alebo poruchy a môžu zvýšiť hodnotu vašej poistky.

Ako ušetriť na PZP pre motocykel alebo skúter

 • Porovnajte ponuky: Využite online nástroje na porovnanie PZP online a získajte cenové ponuky od rôznych poisťovní. Porovnanie ponúk vám môže pomôcť nájsť najlepšiu a najlacnejšiu poistku pre váš motocykel alebo skúter.
 • Zvážte dobrovoľné zvýšenie spoluúčasti: Ako sme už spomenuli, zvýšenie spoluúčasti môže znižovať cenu poistky. Zvážte, či ste ochotní a schopní zaplatiť vyššiu spoluúčasť v prípade nehody, aby ste ušetrili na poistnom.
 • Využite zľavy a bonusy: Informujte sa o dostupných zľavách a bonusoch, ktoré poisťovne ponúkajú. Môžete získať zľavu za beznehodový priebeh, účasť na bezpečnostných kurzoch alebo iné bonusy.

V závere, pri výbere PZP pre váš motocykel alebo skúter je dôležité zvážiť rôzne faktory, aby ste našli najlepšiu a najhodnotnejšiu poistku pre vaše potreby. Porovnaním ponúk, využitím dostupných zliav a bonusov, a zvážením spoluúčasti môžete nájsť ideálnu poistku, ktorá vám poskytne finančnú ochranu a pokoj mysle pri jazde na vašom motocykli alebo skútri.

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je nevyhnutné pre všetkých majiteľov motorových vozidiel, vrátane motoriek a skútrov. Pri výbere správneho PZP pre váš motocykel alebo skúter je dôležité porovnať rôzne ponuky a zohľadniť faktory, ako sú typ motocykla alebo skútra, poistné limity, spoluúčasť, bonusy a zľavy, a asistenčné služby.

Využitím online nástrojov na porovnanie PZP a získaním cenových ponúk od rôznych poisťovní môžete ušetriť peniaze a zabezpečiť, že máte najlepšiu a najhodnotnejšiu poistku pre váš motocykel alebo skúter. Nezabudnite tiež využiť dostupné zľavy a bonusy a zvážiť dobrovoľné zvýšenie spoluúčasti, aby ste znížili cenu poistky.

Bez ohľadu na to, či jazdíte na motocykli alebo skútri, správne PZP vám poskytne finančnú ochranu a pokoj mysle pri jazde na cestách. Dôkladným porovnávaním ponúk a zvážením všetkých relevantných faktorov si môžete byť istí, že ste urobili správne rozhodnutie pre seba a svoj motocykel či skúter.

Poistenie domácnosti: Prečo je dôležité a ako si ho vybrať

Poistenie domácnosti je kľúčové pre ochranu vášho domova, majetku a investícií v prípade nepredvídateľných udalostí. Tento článok vám poskytne prehľad o poistení domácnosti, jeho výhodách, druhoch krytia a tipoch na výber správnej poistky.

Čo je poistenie domácnosti?

Poistenie domácnosti je druh poistenia, ktorý poskytuje finančnú ochranu pre váš domov a osobný majetok v prípade poškodenia, zničenia alebo stratu v dôsledku rôznych udalostí, ako sú požiar, búrka, krádež, vandalizmus alebo iné nešťastia.

Druhy krytia poistenia domácnosti

Existujú rôzne druhy krytia poistenia domácnosti, medzi ktoré patrí:

 • Poistenie budovy: Kryje poškodenie alebo zničenie samotného domu, vrátane pevných prvkov, ako sú podlahy, steny, strecha a inštalácie.
 • Poistenie obsahu: Kryje poškodenie, stratu alebo odcudzenie osobného majetku, ako sú nábytok, spotrebiče, oblečenie, šperky a elektronika.
 • Poistenie zodpovednosti: Poskytuje ochranu v prípade, že ste zodpovední za poškodenie majetku alebo zranenie tretích strán.
 • Dodatočné krytie: Môže zahŕňať ochranu pred špecifickými rizikami, ako sú povodne, zemetrasenia, kôry alebo úniky vody.

Výhody poistenia domácnosti

Hlavné výhody poistenia domácnosti sú:

 • Finančná ochrana: Poistenie domácnosti vám poskytuje finančnú istotu v prípade poškodenia, zničenia alebo stratu vášho domova a osobného majetku.
 • Pokoj mysle: Vďaka poisteniu domácnosti môžete žiť s pokojom na mysli, vedomím si, že ste chránení pred nepredvídateľnými udalosťami.
 • Prispôsobiteľnosť: Poistenie domácnosti môžete prispôsobiť svojim potrebám a zabezpečiť si tak krytie, ktoré najlepšie vyhovuje vašej situácii a hodnote majetku.

Ako vybrať správne poistenie domácnosti

Pri výbere poistenia domácnosti zvážte nasledujúce aspekty:

 • Rozsah krytia: Preskúmajte, čo je zahrnuté v poistke a či pokrýva všetky situácie, ktorým by ste mohli čeliť. Môžete zvažovať kombináciu poistenia budovy, obsahu a zodpovednosti, ako aj prípadné dodatočné krytie.
 • Cenová hladina: Porovnajte ceny rôznych poisťovní a zvážte, či sú v súlade s poskytovaným krytím a vašimi potrebami.
 • Poistné limity a spoluúčasť: Pozorne si prečítajte podmienky týkajúce sa poistných limitov a spoluúčasti. Vyššie limity a nižšia spoluúčasť zvyčajne znamenajú lepšiu ochranu, ale môžu zvýšiť cenu poistky.
 • Overte si hodnotenia a skúsenosti ostatných zákazníkov: Pred uzavretím zmluvy s konkrétnou poisťovňou sa oboznámte s jej hodnoteniami a skúsenosťami iných klientov. Toto vám pomôže získať lepší prehľad o kvalite poskytovaných služieb.

Kedy zvážiť poistenie domácnosti

Poistenie domácnosti by ste mali zvážiť v nasledujúcich situáciách:

 • Ste vlastníkom domu alebo bytu: Ako vlastník nehnuteľnosti by ste mali mať poistenie domácnosti, aby ste chránili svoju investíciu a zabezpečili finančnú ochranu v prípade poškodenia alebo zničenia.
 • Žijete v oblasti s vyšším rizikom: Ak žijete v oblasti s vyšším rizikom povodní, zemetrasení, búrok alebo iných prírodných katastrof, je dôležité mať adekvátne poistenie, ktoré zohľadňuje tieto riziká.
 • Máte hodnotný obsah domácnosti: Ak máte v domácnosti drahé predmety, ako sú šperky, umelecké diela alebo drahá elektronika, je dôležité mať dostatočné krytie na ochranu týchto hodnôt.

Poistenie domácnosti je dôležitým nástrojom na ochranu vašej nehnuteľnosti a osobného majetku pred nepredvídateľnými udalosťami. Správnym výberom poistky, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám a situácii, získate nielen finančnú ochranu, ale aj pokoj mysle. Venujte čas porovnaniu rôznych ponúk na trhu, zvážte svoje potreby a overte si hodnotenia a skúsenosti ostatných zákazníkov, aby ste sa uistili, že ste si vybrali najlepšie možné poistenie domácnosti.

Pravidelné prehodnotenie poistenia domácnosti

Je dôležité pravidelne prehodnocovať svoje poistenie domácnosti, aby ste sa uistili, že vaše krytie zodpovedá aktuálnym potrebám a hodnote vášho majetku. Môžete to urobiť napríklad pri každom obnovení poistky alebo pri významných zmenách vo vašej životnej situácii, ako sú rekonštrukcia domu, nákup nového nábytku alebo zmena rodinného zloženia.

Ak zistíte, že vaše súčasné poistenie domácnosti už neposkytuje dostatočnú ochranu, môžete zvážiť zmenu poistky alebo poisťovne. Pri zmene poistky dôkladne preskúmajte ponuky na trhu a uistite sa, že nová poistka najlepšie vyhovuje vašim aktuálnym potrebám a očakávaniam.

V závere, poistenie domácnosti je neoceniteľnou ochranou pre váš domov a majetok. Správnym výberom poistky, pravidelným prehodnocovaním a prispôsobovaním krytia podľa vašich potrieb získate pokoj mysle a istotu, že ste pripravení na akúkoľvek neočakávanú udalosť.

Cestovné poistenie: Prečo je dôležité a ako si ho vybrať

Cestovné poistenie je neoceniteľným spoločníkom pri ochrane vašich investícií do dovolenky, zdravia a bezpečnosti pri cestovaní. Tento článok vám poskytne prehľad o cestovnom poistení, jeho výhodách, druhoch krytia a tipoch na výber správnej poistky.

Čo je cestovné poistenie?

Cestovné poistenie je špeciálny druh poistenia, ktorý poskytuje finančnú ochranu a podporu pri rôznych situáciách, ktoré môžu nastať počas cesty, ako napríklad zdravotné problémy, zrušenie letu, straty batožiny alebo dokonca právne problémy.

Druhy cestovného poistenia

Cestovné poistenie môže zahŕňať nasledujúce druhy krytia:

 • Zdravotné poistenie: Pokryje náklady na liečbu, hospitalizáciu alebo evakuáciu v prípade zranenia alebo ochorenia počas cesty.
 • Poistenie zrušenia cesty: Pokryje náklady na nevyužité služby, ako sú letenky, ubytovanie alebo prenájom auta, ak musíte zrušiť svoju cestu z dôvodu neočakávaných udalostí.
 • Poistenie prerušenia cesty: Poskytuje finančnú kompenzáciu v prípade, že musíte svoju cestu skrátiť z dôvodu neočakávanej udalosti.
 • Poistenie stratených alebo poškodených batožín: Pokryje náklady na stratené, poškodené alebo odcudzené batožiny a osobné veci.
 • Poistenie zodpovednosti: Kryje náklady na právne problémy, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s poškodením majetku alebo zranením tretích strán počas cesty.

Výhody cestovného poistenia

Niektoré z hlavných výhod cestovného poistenia sú:

 • Finančná ochrana: Cestovné poistenie vám poskytuje finančnú istotu v prípade neočakávaných udalostí, ktoré by mohli narušiť váš rozpočet.
 • Pokoj mysle: S cestovným poistením môžete cestovať s pokojom na mysli, vedomím si, že ste chránení pred neočakávanými situáciami a nákladmi, ktoré by mohli vzniknúť.
 • Praktická podpora: Mnohé cestovné poistky poskytujú asistenčné služby, ktoré vám môžu pomôcť v prípade problémov, ako sú lekárska pomoc, právne rady alebo pomoc pri strate dokladov.
 • Flexibilita: Cestovné poistenie môžete prispôsobiť svojim potrebám, od jednoduchého základného krytia po komplexné balíčky so širokým rozsahom služieb.

Ako vybrať správne cestovné poistenie

Pri výbere cestovného poistenia zvážte nasledujúce aspekty:

 • Rozsah krytia: Preskúmajte, čo je zahrnuté v poistke a či pokrýva všetky situácie, ktorým by ste mohli čeliť počas cesty.
 • Cenová hladina: Porovnajte ceny rôznych poisťovní a zvážte, či sú v súlade s poskytovaným krytím a vašimi potrebami.
 • Trvanie a oblasť platnosti: Uistite sa, že poistenie bude platiť po celú dobu vašej cesty a všetkých destináciách, ktoré navštívite.
 • Poistné limity a spoluúčasť: Pozorne si prečítajte podmienky týkajúce sa poistných limitov a spoluúčasti. Vyššie limity a nižšia spoluúčasť zvyčajne znamenajú lepšiu ochranu, ale môžu zvýšiť cenu poistky.
 • Overte si hodnotenia a skúsenosti ostatných zákazníkov: Pred uzavretím zmluvy s konkrétnou poisťovňou sa oboznámte s jej hodnoteniami a skúsenosťami iných klientov. Toto vám pomôže získať lepší prehľad o kvalite poskytovaných služieb.

Kedy zvážiť cestovné poistenie

Cestovné poistenie by ste mali zvážiť v nasledujúcich situáciách:

 • Plánujete cestu do zahraničia alebo do oblasti s vyšším rizikom zdravotných problémov.
 • Investovali ste významné finančné prostriedky do svojej dovolenky a chcete mať istotu, že vaše investície sú chránené.
 • Chcete mať pokoj mysle a podporu v prípade neočakávaných udalostí alebo problémov počas cesty.

Cestovné poistenie je dôležitou súčasťou plánovania a prípravy na cestovanie. Výberom správneho cestovného poistenia získate nielen finančnú ochranu, ale aj pokoj mysle a podporu v prípade neočakávaných udalostí. S dôkladným porovnávaním rôznych ponúk, zvážením svojich potrieb a overením skúseností iných zákazníkov nájdete ideálnu poistku, ktorá vám umožní vychutnať si svoju dovolenku bez starostí.

Havarijné poistenie: ochrana vášho vozidla pred nepredvídateľnými udalosťami

Havarijné poistenie je dobrovoľný typ poistenia, ktorý poskytuje finančnú ochranu pre váš automobil v prípade poškodenia alebo stráty v dôsledku rôznych udalostí. Tento článok sa zaoberá výhodami havarijného poistenia, jeho rozsahom a ako ho vybrať.

Čo je havarijné poistenie?

Na rozdiel od povinného zmluvného poistenia (PZP), ktoré kryje škody spôsobené tretím stranám, havarijné poistenie poskytuje pokrytie pre váš vlastný automobil. To znamená, že v prípade nehody alebo inej udalosti, ktorá spôsobí škodu na vašom vozidle, havarijné poistenie pomôže pokryť náklady na opravu alebo náhradu.

Rozsah havarijného poistenia

Havarijné poistenie môže pokrývať nasledujúce situácie:

 • Nehody alebo kolízie
 • Krádež vozidla
 • Poškodenie spôsobené prírodnými živlami, ako sú búrky, povodne alebo požiare
 • Vandalizmus alebo úmyselné poškodenie vozidla
 • Poškodenie spôsobené zrážkou so zverou

Výhody havarijného poistenia

Niektoré z hlavných výhod havarijného poistenia sú:

 • Finančná ochrana pre váš automobil: V prípade poškodenia alebo stráty vozidla havarijné poistenie pokryje náklady na opravu alebo náhradu.
 • Pokoj mysle: S havarijným poistením môžete mať istotu, že ste chránení pred nepredvídateľnými udalosťami.
 • Flexibilita: Môžete si vybrať rozsah krytia a prispôsobiť poistenie svojim potrebám a rozpočtu.

Ako vybrať správne havarijné poistenie

Pri výbere havarijného poistenia zvážte nasledujúce aspekty:

 • Porovnajte ponuky rôznych poisťovní: Vykonajte podrobný PZP porovnanie, aby ste našli najlepšiu ponuku, ktorá zodpovedá vašim potrebám a rozpočtu.
 • Zistite, čo je v cene poistenia zahrnuté: Preskúmajte podmienky poistenia a zistite, aké udalosti sú pokryté, aké sú limity plnenia a vylúčenia z poistenia. To vám pomôže pochopiť, čo konkrétne získate za svoje peniaze.
 • Zvážte výšku spoluúčasti: Spoluúčasť je suma, ktorú musíte zaplatiť pri každom škodovom plnení. Vyššia spoluúčasť zvyčajne znamená nižšiu cenu poistného, ale zvážte, či si môžete dovoliť zaplatiť túto sumu v prípade škody.
 • Overte si hodnotenia a skúsenosti ostatných zákazníkov: Pred uzavretím zmluvy s konkrétnou poisťovňou sa oboznámte s jej hodnoteniami a skúsenosťami iných klientov. Toto vám pomôže získať lepší prehľad o kvalite poskytovaných služieb.

Kedy zvážiť havarijné poistenie

Havarijné poistenie nie je povinné, ale v niektorých prípadoch je jeho uzavretie vhodné:

 • Máte nové alebo drahé vozidlo, ktoré by bolo nákladné opraviť alebo nahradiť.
 • Žijete v oblasti s vysokým rizikom krádeže vozidiel, prírodných katastrof alebo častým výskytom zveri na cestách.
 • Chcete mať pokoj mysle a ochranu pre svoje vozidlo v prípade nepredvídateľných udalostí.

Havarijné poistenie môže byť skvelou investíciou do ochrany vášho vozidla a vášho rozpočtu v prípade škodovej udalosti. Porovnaním ponúk rôznych poisťovní a zvážením vašich individuálnych potrieb nájdete správne havarijné poistenie pre seba.

Zmena PZP: Ako prejsť na inú poisťovňu a ušetriť na povinnom zmluvnom poistení

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je zákonom stanovená poistka, ktorú musí mať každý vodič. Avšak, mnoho vodičov sa časom rozhodne zmeniť svoju poisťovňu, aby získali lepšie podmienky alebo nižšie poplatky. V tomto článku sa dozviete, ako správne zmeniť PZP, aké sú podmienky a čo by ste mali zvážiť.

Dôvody pre zmenu PZP

Niektoré z dôvodov, prečo by ste mohli zvážiť zmenu PZP, sú:

 • Nižšie ceny poistného v inej poisťovni
 • Lepšie podmienky poistenia, napríklad rozšírené krytie alebo vyššie limity
 • Zlepšenie kvality poskytovaných služieb, ako napríklad rýchlejšie vybavenie škôd
 • Zľavy alebo bonusy ponúkané novým klientom

Ako zmeniť PZP?

Ak chcete zmeniť svoje PZP, postupujte podľa týchto krokov:

 • Porovnajte ponuky rôznych poisťovní. Môžete využiť PZP kalkulačku alebo PZP porovnanie online, aby ste našli najlacnejšie PZP alebo najlepšie podmienky.
 • Uzatvorte novú zmluvu o PZP s vybranou poisťovňou. Nová zmluva by mala začínať hneď po skončení platnosti pôvodného PZP.
 • Podajte výpoveď svojmu súčasnému poskytovateľovi PZP. PZP výpoveď musí byť písomná a doručená včas, aby bola platná.
 • Po obdržaní potvrdenia od novej poisťovne informujte svojho súčasného poskytovateľa o zmene PZP.

Čo zvážiť pred zmenou PZP

Pred zmenou PZP by ste mali zvážiť nasledujúce aspekty:

 • Skontrolujte svoju súčasnú zmluvu o PZP a zistite prípadné sankcie za predčasné ukončenie zmluvy. V niektorých prípadoch môžu byť sankcie vyššie ako úspory získané zmenou PZP.
 • Zistite, či zmena PZP neznamená stratu nejakých výhod, ako sú napríklad zľavy za bezškodový priebeh alebo dlhodobú spoluprácu s poisťovňou. Tieto výhody môžu byť niekedy hodnotnejšie ako úspory z nižšieho poistného.
 • Porovnajte nielen cenu, ale aj podmienky poistenia. Nižšie poistné nemusí vždy znamenať lepšie krytie alebo služby. Skúmajte detaily zmluvy, ako sú limity a vylúčenia z poistenia.
 • Uistite sa, že nová poisťovňa má dobrú povesť a pozitívne hodnotenia od zákazníkov. Môžete sa opýtať priateľov, rodiny alebo vyhľadať recenzie na internete.
 • Pri podávaní výpovede nezabudnite dodržiavať výpovedné lehoty uvedené v zmluve. Nesprávne načasovanie môže spôsobiť, že budete musieť platiť dve PZP naraz.

Ako prejsť na inú poisťovňu bez problémov

Zmena PZP môže byť hladký proces, ak sa riadite týmito tipmi:

 • Uzatvorte novú zmluvu o PZP pred podaním výpovede u súčasného poskytovateľa. Týmto zabezpečíte, že budete mať nepretržite platné PZP.
 • Informujte svojho súčasného poskytovateľa o zmene PZP a zabezpečte, aby bola výpoveď doručená včas.
 • Po zmenení PZP si dôkladne prečítajte novú zmluvu a zistite, či sú v nej nejaké podstatné rozdiely oproti pôvodnej zmluve.

Zmena PZP môže byť výhodná, ak nájdete lepšiu ponuku od inej poisťovne. Dôležité je porovnať ceny PZP online a podmienky viacerých poisťovní, aby ste si vybrali najlepšiu možnosť. Dodržiavajte výpovedné lehoty a postupujte krok za krokom, aby ste úspešne prešli na inú poisťovňu bez problémov.

Výpoveď PZP: Ako správne zrušiť povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je nevyhnutné pre každého vodiča. Avšak, môžu nastať situácie, keď je potrebné PZP zrušiť alebo zmeniť. V tomto článku sa dozviete, ako správne podať výpoveď PZP, aké sú podmienky a čo by ste mali zvážiť.

Dôvody pre výpoveď PZP

Existuje niekoľko dôvodov, prečo by ste mohli chcieť zrušiť alebo zmeniť svoje PZP:

 • Predaj alebo kúpa vozidla
 • Zmena poisťovne kvôli lepším podmienkam alebo nižším poplatkom
 • Zmena vozidla, ktoré už nepotrebuje PZP (napr. veterán)
 • Vozidlo je mimo prevádzky na dlhšiu dobu

Ako podať výpoveď PZP?

Ak chcete zrušiť svoje PZP, musíte postupovať podľa týchto krokov:

 • Skontrolujte zmluvu o PZP a zistite podmienky výpovede.
 • Pripravte písomnú výpoveď, ktorá obsahuje vaše údaje (meno, priezvisko, adresa, rodné číslo), údaje o vozidle (značka, model, evidenčné číslo) a dátum, od ktorého má výpoveď účinnosť.
 • Písomnú výpoveď pošlite poisťovni buď poštou alebo e-mailom. Uistite sa, že výpoveď bude doručená včas a s dostatočným predstihom pred uplynutím výpovednej lehoty.

Výpovedné lehoty a podmienky

Podmienky a výpovedné lehoty sa môžu líšiť v závislosti od poisťovne a zmluvy. Všeobecne platí, že:

 • Výpovedná lehota je zvyčajne 1 mesiac pred koncom poistného obdobia. V niektorých prípadoch môže byť výpovedná lehota dlhšia.
 • Výpoveď musí byť doručená poisťovni pred uplynutím výpovednej lehoty.
 • Po doručení výpovedi poisťovni je potrebné vyčkať na potvrdenie o ukončení PZP.

Dôležité tipy pri výpovedi PZP

Pri podávaní výpovede PZP by ste mali mať na pamäti nasledujúce tipy:

 • Uistite sa, že máte nové PZP uzatvorené pred zrušením pôvodného PZP. Vodiči sú povinní mať platné PZP pre svoje vozidlo vždy, keď sa nachádzajú v premávke.
 • Skontrolujte, či zrušenie PZP neznamená stratu nejakých výhod, ako sú napríklad zľavy za bezškodový priebeh alebo dlhodobú spoluprácu s poisťovňou.
 • Ak sa váš dôvod na výpoveď PZP týka predaja vozidla, nezabudnite o tom informovať kupujúceho, aby si včas zaistil vlastné PZP.
 • Pri zmene poisťovne porovnajte ceny a podmienky viacerých poisťovní, aby ste si vybrali najlepšiu ponuku. Môžete využiť PZP kalkulačku alebo PZP porovnanie online.
 • Po zrušení PZP nezabudnite odhlásiť svoje vozidlo z evidencie, ak plánujete jeho dlhodobé nevyužívanie.

Podanie výpovede PZP môže byť jednoduchý proces, ak sa riadite platnými zmluvnými podmienkami a postupujete krok za krokom. Dôležité je mať na pamäti výpovedné lehoty a zabezpečiť, aby ste mali vždy platné PZP pre svoje vozidlo.

PZP online je najlacnejšie

Auto v teréne s povinným zmluvným poistenímZákony sa na nás hrnú z každej strany. Ako už naša prvá veta naznačuje, aj toto zabezpečenie je jednou z povinností, ktorú musí rešpektovať každý, kto vlastní nejaké vozidlo. Pritom nemusí ísť o klasické auto, ale aj o rôzne nemotorové prostriedky. O ktoré konkrétne sa dočítate aj nižšie. Povinné zmluvné poistenie vám v súčasnosti ponúka nejedna poisťovňa. Allianz, ČSOB, Union, UNIQA, Onlia, Genertel, Groupama sú len niektoré z nich. Široký počet spoločností naznačuje, že aj vašich možností bude dosť. Ak sa vo výbere produktu nechcete unáhliť a získať chcete presne to, čo požadujete, ste na správnej ceste. Nemusíte sa však nechať znechutiť existenciou mnohých poisťovní a osobnou návštevou každej a jednej z nich. Dnes si mnoho vecí môžete vybaviť z domu pomocou internetu. Práve online poistenie motorových vozidiel nájde to najlacnejšie PZP cez Uzavripzp.

PZP je povinnosť chrániaca majetok aj zdravie

Bežní ľudia sa snažia rešpektovať zákony hoci veľmi netušia ich úžitok. Napriek tomu zvyknú nadávať, že zas museli zaplatiť za niečo, čo im ani vôbec netreba. Toto je prípadom PZP, ktoré vie napriek nevedomosti ľudí výrazne pomôcť pri riešení zdravotných alebo majetkových škôd, ktoré vznikli prevádzkou poisteného vozidla. Z toho teda vyplýva, že ak nejaký prostriedok spôsobí ujmu inému prostriedku alebo osobám v ňom, jeho poisťovňa mu vie pomôcť s finančným odškodnením poškodených. Je to možné za predpokladu, že škody sú spôsobené neúmyselne a všetci, ktorí si nárokujú na odškodnenie majú platné povinné zmluvné poistenie.

Odškodnenie z tohto zabezpečenia nepredstavuje žiadne zanedbateľné čiastky. Jednotlivé spoločnosti musia rešpektovať limity, ktoré im stanovuje zákon. Každé PZP, nezáleží na tom či je najlacnejšie alebo najlepšie, musí byť schopné pokryť až miliónové škody. Napr. do 5 miliónov eur škody na zdraví a do 1 milióna eur škody na majetku. Tu zdôrazňujeme fakt, že toto zabezpečenie nekryje vás a váš poistený prostriedok, ale škody, ktoré spôsobíte iným prevádzkou tohto prostriedku.

Chcete ochrániť aj seba?

Medzi sklamai s terénnym automVedomie toho, že ak vaším pričinením niekoho poškodíte a nemusíte za to zaplatiť, by malo byť dostatočným zadosťučinením, ak vás myšlienka ročného poistného trápi. Podľa typu vozidla stojí ročné poistné za povinné zmluvné poistenie maximálne niekoľko stoviek eur. No škody môžete spôsobiť aj vo výške niekoľkých tisíc, ba až miliónov eur. Ak vám to nestačí a chcete poistiť aj seba, budete potrebovať havarijné zabezpečenie. Nie je tu aj iná možnosť?

Pokiaľ si nechcete uzatvárať samostatnú poistnú zmluvu na ochranu vás a vášho vozidla, máme pre vás riešenie. Spoločnosti ako:

 • Generali,
 • Komunálna poisťovňa a 
 • Kooperativa

poskytujú v rámci povinného zmluvného poistenia rozšírené krytie. Pritom sa cena poistného zaňho nemení, čo z neho vytvára veľmi zaujímavý a výhodný produkt. Čo to znamená? V posledných dvoch zmienených poisťovniach je chránený vodič, posádka a batožina prípadne iná udalosť. V Prvej zmienenej spoločnosti si môžete vy sami zvoliť nejaké havarijné riziko. Či už pôjde o živel, zver či niečo iné, je to na vás. Výsledná cena zákonného poistenia sa nezmení.

Čo najvýhodnejšia ponuka online

Tablet v ruke a hľadanie onlineAk hľadáte ponuku pre vás atraktívnu nielen krytím, ale aj cenovo, tak ste na najlepšej ceste k jej získaniu. Totiž najvýhodnejšie možnosti získate jedine online. V kontexte PZP to platí ešte viac. Niektoré poisťovne dokonca poskytujú špeciálne zľavy, pokiaľ o ich produkt požiadate cez internet. To nie je všetko. Z domu si môžete urobiť porovnanie vašich možností. Nie však po jedno ako kedysi. Na základe vypísania jedného formulára sa vám zobrazí hneď niekoľko vašich možností a vy presne uvidíte cenové rozdiely v jednotlivých ponukách. Nezaberie vám to ani 15 minút. Okamžite uvidíte, ktoré PZP je to najlacnejšie a najlepšie, najdrahšie a najvýhodnejšie. Priamo z nezáväzného a bezplatného porovnania si môžete aj o nejakú tu ponuku požiadať a to kliknutím na ňu. Aj poistenie pre vozidlá s EČV typu C cez link https://www.uzavripzp.sk/pzp-vozidla-ecv-typu-c/.

Po kliknutí na vybranú ponuku je nutné vypísať osobnejšie údaje typu domáca a mailová adresa. Na mail vám bude spätne doručených niekoľko dokumentov vrátane dočasnej zelenej karty. Pokiaľ už nemáte predchádzajúce povinné zmluvné poistenie platné alebo si ho zabezpečujete po prvýkrát, nezabudnite si ju vytlačiť a nosiť vo vozidle. Jej originál vám bude doručený ihneď ako poisťovňa zaregistruje platbu poistného.

Neplatné zabezpečenie sa pokutuje

Nie je dôležité len to, či máte zelenú kartu v prostriedku, ale aj to či je v platnosti. Tieto dva doklady totiž dokazujú, že povinné zmluvné poistenie máte. Vyššie zmienené dva prípady môžu viesť k tomu, že bežné policajné hliadky vám môžu udeliť pokutu až v stovkách eur. Aj za hranicami je podstatná zelená karta, no pokutovanie je na vyšších úrovniach. Dosiahnuť môže až tisícky eur prípadne zabavenie vozidla. Tri roky po jazde bez tohto zabezpečenia vás môže vyzvať Obvodný úrad na zaplatenie 3 330 eurovej pokuty. Preto si platnosť jednotlivých dokladov dokazujúcich PZP pravidelne kontrolujte a včas predlžujte. Okrem iného by ste bez tohto zabezpečenia museli platiť všetky škody, ktoré by ste spôsobili z vlastných prostriedkov.

Čo poistiť?

Povinné zmluvné poistenie sa aplikuje na motorové aj nemotorové vozidlá, ktoré potrebujú technický preukaz. Teda pokiaľ vlastníte bicykel a obávali ste sa toho, či aj on potrebuje byť týmto spôsobom zabezpečený, tak nie. Základné pravidlo sme vám povedali už v prvej vete. Pritom nemusí ísť len o tie prostriedky, ktoré sa vyskytujú len na bežných cestách, ale ide aj napr. o poľnohospodárske či pracovné vozidlá. Taktiež napr. o vysokozdvižné vozíky v obchodných centrách, ktoré môžu ich prevádzkou spôsobiť poškodenie atď. Pre bližšie informácie o poisťovaných prostriedkoch vám môže byť nápomocný zákon, ktorý je dostupný aj online prípadne tento článok.

Pri hľadaní toho najlacnejšieho PZP pre vám odporúčame obrátiť sa na stránku, ktorú sme označili v úvode nášho príspevku.

Pôžičky aj pre neplatičov

Prázdne vrecká neplatičaČlovek isté životné situácie nedokáže ovplyvniť, aj keď tuší, že skončia zle. Jednou nepríjemnou životnou situáciou je, keď nedokáže včas splatiť dlh voči spoločnosti, čo zapríčiní zápis do registra dlžníkov. Ak by ste po tomto zázname potrebovali opäť finančnú pomoc, bude to veľmi náročné. Pre neplatičov už dnes pôžičky skoro nikto neponúka. Pokiaľ sa vám nedostalo pomoc od známych či iných súkromných blízkych osôb, pomoc v inštitúcii bude ťažká. Vec sa má tak, že na Slovensku nie sú licencované inštitúcie, ktoré za tejto podmienky žiadosť o finančnú pomoc schvália. Riešením môže byť využitie ponuky zahraničnej spoločnosti, ktorá pôžičky poskytuje aj pre neplatičov. O akú spoločnosť ide? Musíte spĺňať iné podmienky? Kedy sumu splatiť a koľko si môžete požičať? Všetko sa postupne dozviete.

Nebanková pomoc je na blízku

Pokiaľ nie ste v tejto oblasti veľmi zdatný, ihneď vás upozorníme na to, čo sme naznačili už vyššie. Bankové spoločnosti pôžičky aj pre neplatičov neposkytujú, napriek tomu, že niektoré sú dostupné pre dôchodcov, ženy na materskej či živnostníkov. U nich jednoducho nezvratne platí, že mať čistý register je na získanie požadovanej sumy podmienkou.

Ešte nedávno bolo možné za tejto podmienky získať rôzne sumy od nebankových spoločností. Tieto časy sa však už skončili. Samozrejme v kontexte licencovaných spoločností. Nelicencované spoločnosti môžu pôžičky aj pre neplatičov stále obsahovať, no musíte počítať s náročnejšími podmienkami hlavne z hľadiska splatnej sumy. Tá sa môže aj niekoľkonásobne navýšiť. Nakoľko nie sú licencované, nikto ich nekontroluje. Na druhej strane, ak sú odhalené, môžu byť z nášho územia vyšachované.

O aké sumy môžete žiadať a kedy ich splatiť?

Zbieranie peňazí na dlhPo pozornom prečítaní vyššie uvedených slov ste zistili, že na Slovensku sa pôžičiek aj pre neplatičov od licencovaných spoločností nedočkáte. Iba ak by ste ich požiadali od zahraničných spoločností, ktoré ponúkajú peniaze aj občanom našej Republiky. O koho asi pôjde? Pochopiteľne o českého brata a jeho produkt „Minipôžička“. Už z jej názvu je možné vydedukovať, že nepôjde o nejaké prevratné sumy, z ktorých by ste si mohli kúpiť auto alebo postaviť dom. Takéto pôžičky aj pre neplatičov ponúkajú skutočne len také sumy, ktoré vyriešia nevyhnutné situácie. Napr. tento mesiac ste už vyčerpali limit a zostáva vám už len na jedno. Ale deti potrebujú ísť na povinnú exkurziu alebo sa vám rozpadli topánky atď.

Pôžičky aj pre neplatičov z Česka sú bezpečné a dostupné skutočne každému. Požičať si môžete už od 25 eur, pričom maximálna čiastka je 100 eur, ak u nich žiadate prvýkrát. Ak sa ako zákazník overíte a sumu včas splatíte, sprístupnené vám budú žiadosti aj o vyššie sumy. Horná hranica býva okolo 350 eur. V každom prípade treba počítať s kratšou dobou splatnosti, nakoľko je poskytovateľ zo zahraničia a zatiaľ preňho nepredstavujete žiadne istoty.

Najdlhšia doba splatenia je 28 dní. Ak ale zistíte, že do daného termínu nebudete môcť dlžnú sumu splatiť, je možné požiadať o predlženie doby splatnosti. Termín splatnosti pôžičiek pre neplatičov si môžete posunúť aj o 7, 14, 21 alebo 28 dní. Žiadosť o predlženie doby splatnosti je potrebné zaslať ešte pred uplynutím tejto doby, ináč vám bude naúčtovaný ďalší poplatok, pravdepodobne vo forme zvýšenia úroku. Je potrebné počítať s poplatkom, pričom platí, že za najdlhšie odsunutie sa účtuje najvyšší poplatok.

Úroková sadzba

Možno sa pýtate, prečo český poskytovateľ ponúka pôžičky aj pre neplatičov zo Slovenska, keď im vlastenci neveria a nechcú požičať? Odpoveď je jasná. Zahraničné spoločnosti nelicencované na našom území nemajú prístup nahliadnuť do registra dlžníkov. Jednoducho vám musí veriť a vy ho nesmiete sklamať, pretože v opačnom prípade sa do veci môže pustiť súd. Nič ale nie je zadarmo a tak aj pôžičky pre neplatičov majú svoju cenu, ktorú určuje úroková sadzba. Tá je na rozdiel od našich spoločností o niečo vyššia. Ak ale osoba nemá inú možnosť, využije aj to. Napr. pri sume 100 eur musí za 28 dní vrátiť o 28 eur viac. Ako možno správne dedukujete, to koľko vrátite, záleží od počtu dní na splatenie. Ak si zvolíte 7 dní, vrátite o 7 eur navyše atď.

Ako o pôžičky aj pre neplatičov požiadať?

Možno vás nezaujímajú detaily a ste ľuďmi činu. Jediné, čo chcete vedieť je to, ako je možné o nich požiadať. O pôžičky pre neplatičov môžete požiadať jedine online prípadne telefonicky. Najrýchlejšie a najjednoduchšie je to online. Pretože poskytovateľ vám ihneď vytvorí účet, kde si môžete kontrolovať kedy máte dlžnú sumu splatiť, aký máte dlh, prípadne môžete požiadať o ďalšiu sumu. Priamo na obrazovke si aj viete zistiť, akú sumu si môžete požičať a akú splatiť a nevyžaduje sa žiaden osobný kontakt.

Trúfate si využiť pomoc od súkromníka

Ak ste voči online nebankovým pôžičkám aj pre neplatičov nedôverčiví, máte aj inú možnosť. Tá je však na rovnakej, ak nie ešte nebezpečnejšej úrovni, a síce požičať si od súkromníkov na zmenku. Nájsť si ich ale musíte sami, buď prostredníctvom internetu alebo z počutia. Určite sa neodporúča chodiť od domu k domu. Súkromník si môže ale stanoviť vlastné podmienky pôžičiek pre neplatičov, ktoré nemusia byť úplne v súlade so zákonom. Nielenže si môže dať vysoký úrok, ale môže od vás žiadať aj zábezpeku iného typu, napr. aj nehnuteľného. Ak narazíte na niekoho takého, rozhodne sa do zmluvy nehrňte, lebo následky to môže mať všakovaké.

Najvýhodnejšie zákonné poistenie vozidiel

Semafor s 3 farbamiNie vždy môže byť tak jednoduché nájsť to, čo človek hľadá a potrebuje. Nemusí ísť vždy o prípad, kde nemáte na výber, ale aj o ten prípad, kde máte na výber príliš mnoho. To isté platí aj pre zákonné poistenie vozidiel, ktoré môže predstavovať problém, pokiaľ hľadáte to najvýhodnejšie. Nemusí ísť o to, že také neexistuje. Ale jednoducho o to, že sa k tým správnym ponukám vôbec nedostanete. Vtedy netreba zúfať a treba si uvedomiť, že nemáte jedinú možnosť a teda chodiť po jednotlivých pobočkách. Všetko si viete vybaviť rýchlo a pohodlne priamo od vás z domu. Jedno je však isté. Práve tu nájdete najvýhodnejšie PZP u motorových a nemotorových vozidiel. Po kliknutí na označený výraz budete presmerovaný na stránku, ktorá vám nájde to najlepšie pre vás.

Prečo ide o povinnosť

Mnoho ľudí je zmätených z toho, koľko peňazí musia míňať len kvôli nariadeniam štátu (nehovoriac o daniach). Zákonné poistenie vozidiel je jedným z nariadení, ktoré si vyžaduje investíciu každého ich majiteľa a preto sa väčšina snaží o to, aby ho získala čo najvýhodnejšie. Ako sme už v úvode uviedli, dnes to už nemusí byť problém. Ale prečo ide o štátne nariadenie?

Hneď uvedieme veci na správnu mieru a zdôraznime, že zákonné poistenie vozidiel nie je povinnosť len na Slovensku, ale aj v iných štátoch sveta, hlavne v európskych. Z jeho nerešpektovania teda pramenia vysoké pokuty, o ktorých sa zmienime nižšie. Najprv si povedzme, prečo je povinné. PZP je nutné z toho hľadiska, že vaša poisťovňa vie zaplatiť škody, ktoré by ste spôsobili vašim poisteným prostriedkom iným prostriedkom. Alebo ľuďom v nich. Nejde o žiadne symbolické sumy. Každá poisťovňa musí byť schopná vyplatiť až milióny eur.

Základné a už aj to najvýhodnejšie a najlacnejšie PZP vozidiel teda kryje hocaké škody, ktoré by ste spôsobili iným neúmyselne. Pamätajte aj na to, že zákonné poistenie je povinné aj na dovezené auto – odkaz na Uzavripzp. Konkrétne, škody na majetku kryje až do 1 milióna eur a na zdraví až do 5 miliónov. Ako ste správne pochopili, nekryje škody, ktoré by ste spôsobili svojmu majetku alebo sebe resp. svojej posádke. Stále je to však veľmi praktické, keďže vy by ste za to nemuseli zaplatiť nič.

Aby však zákonné poistenie motorových a nemotorových vozidiel plnilo svoju úlohu, treba rešpektovať isté postupy. Napr. udalosť v prípade jej vzniku riadne zdokumentovať, odfotiť, vymeniť si osobné údaje a čísla poistiek s poškodenými atď. Do škôd sa nesmie zasahovať, ináč môže nárok na odškodnenie zo zákonného poistenia vozidiel zaniknúť. Okrem toho, bez tohto zabezpečenia by každý vinník musel ním spôsobené škody platiť z vlastného vrecka. Tým, že ho máte, viete, že aj keby niekto poškodil vás alebo váš prostriedok, budete riadne odškodnený.

Sankcie za nerešpektovanie

Polícia kontroluje zákonné poisteniePolicajné hliadky majú plné právo kontrolovať doklady týkajúce sa zákonného poistenia vozidiel a nebude ich zaujímať či ide o to najlacnejšie alebo najvýhodnejšie na trhu. Ako dôkaz toho, že ho máte, slúži zelená karta. Zelená je po novom dôležitá u nás, ale aj za hranicami. Je na nej uvedená jej platnosť. Ak je neplatná alebo ju po vyzvaní nepredložíte, hrozia vám pokuty až v niekoľkých stovkách eur. A to len na našom území. Za hranicami môže ísť o tisícky eur, prípadne zabavenie celého vozidla. Tri roky po jazde bez platného zákonného poistenia môžete dostať výzvu aj z Obvodného úradu na zaplatenie 3 330 eurovej pokuty. Preto si túto kartičku kontrolujte a včas si jej platnosť predlžte. Ak si predstavíte, že ročné poistné vás stojí len malú desatinku čísla zo súm, ktoré majú poisťovne garantovať, malo by sa vám uľaviť. Rovnako je cena ročného poistného oveľa nižšia ako vyššie zmienené jednorazové pokuty.

Čo najvýhodnejšie online

Celý náš príspevok sa nesie v duchu získania toho najlepšieho na trhu. Preto, pokiaľ chcete vaše zákonné poistenie vozidiel získať čo najvýhodnejšie, mali by ste ho hľadať online. Totiž priamo z domu si môžete urobiť bezplatné, nezáväzné a hlavne rýchle porovnanie vašich možností. Namiesto hodín strávených v pobočkách poisťovní zisťovaním ich ponúk si z gauča do 15 minút zistíte vaše najlepšie možnosti. Na to stačí vypísať a odoslať formulár, do ktorého zadáte technické parametre prostriedku, ktorý chcete poistiť. Odošlete ho a do pár sekúnd už pozorujete výsledky.

Z výsledkov okamžite uvidíte, ktoré PZP vozidiel je to najvýhodnejšie, najlacnejšie, najdrahšie, ale aj najmenej výhodné. Ponuky sa môžu skutočne líšiť až v stovkách eur, čo určite nie je málo, pokiaľ patríte k bežne zarábajúcim Slovákom. O ponuku môžete z porovnania aj priamo požiadať. Po kliknutí na ňu bude nutné vypísať aj domácu a mailovú adresu majiteľa prostriedku. Skoro okamžite mu bude doručený potvrdzujúci mail s dôležitými dokladmi, týkajúcich sa toho najvýhodnejšieho zákonného poistenia vozidiel. Vrátane nich bude aj dočasná zelená karta, ktorú je potrebné si vytlačiť, ak je už daný prostriedok nepoistený. Poistné je nutné zaplatiť skôr ako sa skončí platnosť zelenej karty, aby vám pred jej koncom stihol byť doručený jej originál.

Špeciálne krytie

Ak si hovoríte, že najvýhodnejšie by pre vás bolo, kebyže zákonné poistenie vozidiel kryje aj vás, máme pre vás ďalšiu potešujúcu správu. Spoločnosti ako Generali, Komunálna poisťovňa a Kooperativa už totiž vo svojich základných balíčkoch kryjú aj ich majiteľa. Nie je teda potrebné, aby ste si zaobstarali havarijné zabezpečenie zvlášť. Dodávame však, že krytý je úraz vodiča, posádky prípadne  poškodenie batožiny. V Generali si môžete sami jedno z havarijných rizík zvoliť. Pozitívne je, že poistné za zákonné poistenie vozidiel v týchto troch zmienených poisťovniach je jedno z najvýhodnejších a najlepších na trhu. Overíte si to ľahko a to aj pomocou online porovnania, ktoré vám je prístupné v odkaze vyznačenom v úvode.

O zákonnom poistení vozidiel sa môžete dočítať aj v inom článku, no to najvýhodnejšie získate jedine po kliknutí na výraz označený v úvode.

Pôžičky aj pre zadlžených

peňaženka s metromMať zápis v bankovom alebo nebankovom registri, ktorý hovorí o vašich nezrovnalostiach voči týmto inštitúciám je negatívne hneď v dvoch zmysloch. V prvom rade to slúži ako upozornenie pre všetky tieto inštitúcie, aby boli pred vami ostražité. A aby si na vás dali pozor, ak by ste náhodou žiadali o pôžičky, pretože v minulosti prípadne v súčasnosti máte problémy so splácaním a teda patríte medzi zadlžených. V druhom rade to je nepríjemné aj pre vás samotných, pretože vám to kazí všeobecnú mienku.

Je jasné, že neoficiálne inštitúcie nemajú k týmto registrom prístup, čiže súkromné osoby sa o tomto nedozvedia, pokiaľ im to sami nepoviete. Veľkou ťažobou je už len to, že vy sami viete, že zápis máte. Hoci nejde o trestný, ale o bankový register, aj ten ak obsahuje negatívny záznam, je to vo váš neprospech. Je u nás niekto resp. nejaký oficiálny poskytovateľ, ktorý ponúka pôžičky aj pre zadlžených? Potešíme každého, ak povieme, že áno. Sumy, o ktoré však môžete žiadať sú značne limitované. Viac o tom si povieme v texte nižšie.

Sú pôžičky pre zadlžených dostupné aj v bankách?

Namiesto toho, aby sme vás nútili o situácii a vašich možnostiach uvažovať, rovno vám povieme, že pôžičky hoc aj pre zadlžených v bankách nezískate. Záchranné koleso v prípade dočasnej finančnej núdze vám ponúkajú nebankové spoločnosti alebo súkromné osoby, ktoré požičiavajú na zmenku. Skonkretizujme si jednotlivé možnosti predchádzajúcej vety.

Nebankové pôžičky, ktoré sú dostupné aj pre zadlžených občanov sú veľmi zriedkavé. V minulosti ich bolo viac, ale postupne chcú všetky nadobúdať dôveru zákazníkov. To získajú jedine vtedy, ak majú licenciu, ktorú udeľuje Národná banka Slovenska po splnení určitých podmienok. Ak nejaká spoločnosť tieto podmienky nerešpektuje, nielenže licenciu nedostane, ale dokonca môže byť z nášho trhu vyštvaná.

Výnimkou môžu byť ponuky zahraničných spoločností, ktoré sa riadia zahraničnou politikou a fungujú jedine cez internet prípadne telefón. To je zároveň jediný prípad toho, ako získať pôžičky aj pre zadlžených. Prípadne, ak na našom území fungujú niektoré spoločnosti načierno, taktiež je možné od kontroly registra upustiť. Ale v tom prípade bez registrácie vykonávajú trestnú činnosť, ak nejde o súkromné osoby, ktoré môžu poskytovať finančný návratný príspevok na zmenku.

Ak vám nepomohla rodina a jednotlivé spoločnosti vaše žiadosti zamietli, máte ešte jednu možnosť. Na Slovensku je dosť súkromníkov, ktorí poskytujú pôžičky aj pre zadlžených, pretože nemajú prístup k registru. Finančné prostriedky majú z vlastného vrecka. Keďže nejde o oficiálne licencované inštitúcie, môžu si stanoviť rôzne podmienky. A je na vás, či ich budete akceptovať alebo nie. Môžu predstavovať buď vysoký úrok, ručenie atď. Bezpečnejšie je sa preto púšťať do „paktu“ s licencovanými spoločnosťami, ktoré vám pôžičky aj pre zadlžených ponúknu v rámci legálnych podmienok. Ak by niečo neladilo, môžete dať podnet na NBS a tá spoločnosť preskúma.

O koľko môžete požiadať a koľko času máte na splatenie?

Stlačenie peňaženkyPôžičky bez kontroly registra, to znamená aj pre zadlžených poskytuje v súčasnosti len jeden oficiálny poskytovateľ z Česka. Pri prvej žiadosti môžete požiadať o sumy do 100 eur, pričom maximálna splatnosť akejkoľvek sumy je 28 dní. Doba splatnosti sa dá predlžiť za poplatok. Minimálna čiastka žiadosti činí 25 eur. Ak dokážete, že ste dôveryhodný zákazník, a to pri včasnom splatení prvej pôžičky dostupnej aj pre zadlžených, sprístupnená vám bude aj vyššia čiastka. Následne môžete požiadať aj o 500 eur, pričom doba splatnosti sa veľmi nezmení.

Nevýhodou môže byť pomerne vysoká úroková sadzba, presahujúca 30%. Ako sa hovorí, všetko niečo stojí, a to platí aj pre pôžičky pre zadlžených. A keďže táto spoločnosť ako jediná neskúma register, vie, že si to môže dovoliť. Z toho vyplýva, že napr. pri požičaných 100 eurách vrátite pri dobe splatenia 28 dní o 28 eur viac. Výsledná splatená čiastka teda predstavuje 128 eur. Nanešťastie mnoho ľudí nemá na výber a tak sú nútení súhlasiť s podmienkami, o ktorých vedia, že pre nich nie sú príliš výhodné.

Výhodou však môže byť promptnosť tejto ponuky. Pôžičky aj pre zadlžených môžu byť na vašom účte už do 10 minút od schválenia žiadosti, prípadne do 24 hodín, odkedy ste ju odoslali. S takouto rýchlosťou sa pri bankových inštitúciách stretávame len veľmi zriedkavo.

Pozor na vaše vlastné finančné prostriedky

Ako iste viete, pôžičky sú návratné či už sú poskytnuté pre zadlžených, bohatých, chudobných či pre kohokoľvek iného. Dokonca mnohokrát vrátite viac, ako si požičiate. V tomto kontexte by sme preto chceli zvýrazniť spojenie, ktoré sme vyššie v texte použili, a síce „dočasná finančná núdza“. Rozhodne o finančnú pomoc nežiadajte, ak ju je potrebné vrátiť v krátky čas a vy už teraz viete, že na jej vrátenie mať nebudete. Do väzenia by ste sa dostať kvôli 50 eurám určite nechceli.

Preto o akékoľvek pôžičky, nielen o tie pre zadlžených žiadajte len ak ide o dočasný stav. Napr. ak ste v mesiaci mali viacero nadbytočných nevyhnutných výdavkov a viete, že na budúci mesiac už nebudú. Len ste potrebovali do nasledujúcej výplaty finančne dopomôcť a z nej potom dlh ihneď zaplatíte.